Оқу жұмыс жоспарлары

Үлгілік оқу жоспары Атауы
1 Үлгілік оқу жоспары 1
2 Үлгілік оқу жоспары 2

Ескі үлгілік оқу жоспары Атауы
1 Қосымша 34-36 0508000
2 Қосымша 40-42 0511000
3 Қосымша 220-222 1114000
4 Қосымша 238-240 1201000
5 Қосымша 265-267 1211000
6 Қосымша 280-282 1219000
7 Қосымша 316-318 1304000
8 Қосымша 388-390 1504000

2020-2021 оқу жылы Атауы
1 2020-2021 ож
2 2020-2021 ож 1
3 2020-2021 ож 2
4 2020-2021 ож 3

2021-2022 оқу жылы Атауы
1 2021-2022ож

2022-2023 оқу жылы Атауы
1 2022-2023 ож 1
2 2022-2023 ож 2
3 2022-2023ож 10 ай

Всего комментариев: 0