Нормативтік сілтемелер

Мұнда  заңнамалық және нормативтік құжаттарға келесі  сілтемелер қолданылды:

 

Нормативтік сілтемелер Өзгертулер мен толықтырулар
1. «Техникалық  реттеу туралы» Қазақстан  Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңы №  603 –II ҚРЗ
2. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының  2007 жылғы 27 шілдедегі  Заңы  №319-III
3. Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы . Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі Заңы № 61-IV
4. «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі дамуының стратегиялық жоспары туралы»  Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы №922 жарлығы Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы кейбір жарлықтарының  күші жойылды деп тану туралы
5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы қаулысы № 1080 «Тиісті білім беру деңгейлерінде мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы №1080 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы №292 қаулысы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды  деп тану туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 895 қаулысы .

Білім берудің барлық деңгейлерінде мемлекеттік білім беру стандарттарын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы.

6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы «Тиісті типтегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелерін , оның ішінде балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының типтік ережелерін бекіту  туралы»  № 499 қаулысы .
7. «Қазақстан Республикасындағы  баланың құқықтары туралы» бала құқықтары туралы Конвенция Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы №345 Заңы. 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының 354-IV Заңы. « Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бала құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы».
8. «Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының  қызметінің түрлері үлгілік ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 11 қыркүйектегі № 369 бұйрығы. «Техникалық және кәсіптік , орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының түрлері қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы » Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы  11 қыркүйектегі №369 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрі 2016 жылғы 8 қаңтардағы № 12 бұйрығы.
9. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 13 наурыздағы № 99 бұйрығы « Жалпы білім беретін пәндер бойынша , республикалық курстардағы жаратылыстану-математикалық цикл  пәндерінен, республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар сайыстарынан Президенттік олимпиаданы ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту туралы». орындаушылар мен кәсіби конкурстар. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 13 наурыздағы № 99 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым  министрінің 2014 жылғы 8 тамыздағы № 340 бұйрығы.
10. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  іс –қимыл  туралы Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы №410-V Заңы.
11. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2015 жылғы 20қаңтардағы бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы  «Студенттердің ауысуы және қалпына келу ережесін бекіту туралы» № 19 бұйрығы . Қазақстан  Республикасы Білім және ғылым  Министрінің 2015 жылғы 20қаңтардағы  № 19 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2015 жылғы 5 қазандағы  № 591 бұйрығы
12. Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға , жоғары және (немесе) жоғары оқу  орнынан кейінгі білім берудің дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға , орта білім беруге арналған  мемлекеттік  білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің  2016 жылғы 29 қаңтардағы  № 122 бұйрығы .

Қазақстан Республикасы  Білім және ғылым Министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы №122 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

1.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 15.11.2016жылғы № 659 бұйрығы.

2.Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрінің 29.09.2017 жылғы № 490 бұйрығы .

3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 28.05. 2018 жылғы  №231 бұйрығы.

4.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 31.10. 2018 жылғы № 609 бұйрығы .

13. «Техникалық және кәсіптік  білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы »  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384  бұйрығы . Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы . Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің  2016 жылғы 22 қаңтардағы № 72 бұйрығы.
14. Қазақстан Республикасы 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Еңбек кодексі
15. Педагогикалық этика қағидаларын бекіту туралы әрекет ету тәртібі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрі 2016 жылғы

8 қаңтардағы № 9 бұйрығы .

16. Қазақстан Республикасы Білім  және ғылым  Министрінің м.а.  міндетін атқарушы 2007 жылғы 24 қазандағы №506 бұйрығы « Техникалық және кәсіптік білім беру, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогикалық кеңесі қызметінің үлгілік ережелерін бекіту туралы». Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы 27 қазандағы бұйрығына өзгерістер енгізу туралы № 506 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2015 жылғы 12 қарашадағы № 643 бұйрығы .
17. Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы № 205  жарлығы « Қазақстан Республикасының білім және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы ». Қазақстан Республикасы Президентінің  2016 жылғы 1 наурыздағы № 205 жарлығының күші жойылды деп тану туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 29 қазандағы № 781 жарлығы.
18. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқуға қабылдаудың үлгілік ережесін бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу турлы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 130 қаулысы . Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 12 мамырдағы №288 қаулысы. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқуға жіберудің типтік ережесін бекіту туралы.  Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы №578 бұйрығы .
19. «Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептілік құжаттарының нысанын бекіту туралы » Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің м.а.2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығы. Қазақстан Республикасы  Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы № 531 бұйрығы.
20. Дуальды оқытуды ұйымдастыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым  министрінің 2016 жлғы 21 қаңтардағы №50 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым  министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы  № 50 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы.  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2018 жылғы 11 қыркүйектегі №455 бұйрығы
21. Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы №533 бұйрығы .
22. Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 31 қаңтардағы жолдауы .«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік».
23. Төртінші өнеркәсіп революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері.Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 10 қаңтардағы жолдауы.
24. Қазақстандықтардың әл –ауқатының өсуі: табыс пен өмір сапасының артуы Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 5 қазандағы жолдауы.
25 Қазақстан Республикасы  Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2018 жылғы 21 қарашадағы «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы;
26 Қазақстан Республикасы  Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2019 жылғы 23 қаңтардағы Жастар жылының ашылуында және 2019 жылғы 27 ақпандағы «Nur Otan» партиясының ХVIII съезінде берген тапсырмасы
27 Қазақстан Республикасы  Тұңғыш Президенті Қ.К. Тоқаевтың 2019 жылғы 2 кыркүйектегі «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауы
28. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым  министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығы «Орта және жалпы орта білім беретін, техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары  бойынша жалпы білім беретін оқу  бағдарламаларын  іске  асыратын білім  беру ұйымдарына  ұстаздар  мен оларға теңестірілген тұлғаларды  аттестаттаудан өткізу ережелері мен шарттарын бекіту туралы » бұйрығы, орта білімнен кейінгі, үздіксіз білім беру және арнайы оқу бағдарламалары,  білім және ғылым саласындағы басқа да мемлекеттік қызметкерлер» Қазақстан Республикасы  Білім  және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 29 маусымдағы №316 бұйрығы.
29. Кәсіби даярлық деңгейін бағалау және мамандықтар   бойынша біліктілік беру ережелерін бекіту туралы  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 18 маусымдағы№281 бұйрығы . Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы. Қазақстан Республикасы  Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы  6 қыркүйектегі № 446 бұйрығы.
30. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 бұйрығы  «Студенттердің үлгерімін, аралық және қорытынды аттестациясын үздіксіз бақылаудың үлгілік ережелерін бекіту туралы». Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы . Қазақстан Республикасы Білім және ғылым  министрінің 2009 жылғы 13 маусымдағы № 338 бұйрығы .
31. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 маусымдағы № 338 бұйрығы  « Оқытушылар мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының типтік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы». Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі  №338 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым  министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 602 бұйрығы.
32. Өнімді жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы №746 қаулысы
33. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 23 тамыздағы № 513 қаулысы «Еңбек » нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға  арналған бағдарламасына қатысушыларға жаңа бизнес –идеяларды іске асыру үшін мемлекеттік гранттар беру ережесін бекіту туралы Қазақстан  Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 23 тамыздағы № 513 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 873 қаулысы
34 Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 895 қаулысы.

Всего комментариев: 0