«Есептеу техникасы және ақпараттық желілер(түрлері бойынша)» мамандығы бойынша арнайы пәндер 2022-2023 оқу жылы

Атауы Жүктеу
1 арнайы пән 216 сағат
2 КМ2.1 ОН.2.1 ОЖБ96сағат
3 КМ05 Желілік жабдықтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету
4 ОН.1.1ОН.1.2 ОЖБ
5 ОН.2.1 ОН.2.2 ОЖБ
6 ОН.4.1 ОН.4.2 ОН.4.3 ОЖБ
7 ОН.5.1 ОН.5.2 ОЖБ
8 ОН1.1 Негізгі және перифериялық құрылғылармен жұмыс істеу негізінде еңбекті қорғау және пайдалану бойынша нормативтік құжаттарды қолдану
9 ОН02.04 Электрондық техниканың әртүрлі түрлерінің құрылғыларын,блоктарын және аспаптарын жинау,құрастыру және бөлшектеу
10 ОН2.1 Өз құзыреті шеңберінде аналогтық және цифрлық құрылғыларды қолдану
11 ОН2.2 Нақты қолдану облысында арналған элементтік базаны қолданып,электрондық құрылғыларға арналған қарапайым электрондық сұлпаларды қолдану
12 ОН2.3Электрондық техниканың әртүрлі түрлерінің құрылғыларын, блоктарын дәне аспаптарын жинауды, құрастыруды және бөлшектеуді орындау
13 ОН3.1 Дербес компьютердің құрылғыларымен жұмыс істеу Практика
14 практика

Всего комментариев: 0